top of page

ทำไมต้องกรีดกระดาษสติกเกอร์ก่อนพิมพ์

เนื่องจากสติกเกอร์ที่มีหน้าผิวเป็นพลาสติก เมื่อวางซ้อนทับกันจำนวนมากจะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต ดังนั้นเพื่อคลายไฟฟ้าสถิตจึงต้องมีการกรีดกระดาษให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปแทรกระหว่างผิวหน้าของกระดาษแต่ละแผ่น เพื่อความต่อเนื่องในการพิมพ์

ในปัจจุบันจึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีการเคลือบผิวหน้ากระดาษ(Coated paper) การเคลือบผิวกระดาษเป็นกระบวนการที่นำสารพิเศษมาเคลือบเป็นชั้นบาง ๆ ที่ผิวหน้าของกระดาษ เพื่ออุดรูพรุนต่าง ๆ ที่ผิวหน้า ทำให้กระดาษมีคุณสมบัติในการพิมพ์ดีขึ้น  หมึกพิมพ์จะยึดเกาะอยู่บนชั้นเคลือบผิว ส่งผลให้งานที่ได้มีความคมชัดสูง สีสันสดใส และในขั้นตอนการเคลือบผิว มักจะมีการเตรียมผิวหน้ากระดาษให้เรียบเนียนสม่ำเสมอเป็นพิเศษ ทำให้งานพิมพ์ที่ได้ดูเรียบลื่น ส่องประกายเมื่อโดนแสง นอกจากนี้สารพิเศษในชั้นเคลือบจะช่วยทำให้กระดาษสามารถทนละอองน้ำได้มากขึ้น และช่วยเพิ่มความแกร่งขึ้นได้ด้วย

Kommentare


bottom of page